První implementace Salesforce Marketing Cloudu v bankovním prostředí

Equa bank byla jako první bankovní instituce na českém trhu, která přenesla marketingové kampaně do Cloudu.

Jak dosáhnout zkrácení time-to-market pro nové kampaně, drag-and-drop tvorby zákaznických cest s vyšší mírou personalizace celé komunikace a ušetřit na nákladech při upgrade na vyšší verzi? Podařilo se dynamické synchronizování části on-premise marketingového datamartu do Marketing Cloud bez nutnosti zásahu IT? Jaké výzvy při projektu nastaly a jak dlouho celá implementace trvala?  

Je skvělé, že se zajímáte o trendy v digitalizaci a automatizaci obchodu, marketingu či firemních procesů. V případě, že máte dotazy, neváhejte se obrátit na petr.kampu@enehano.cz.