Salesforce Analyst / Business Consultant

Profil

 • 4+ roky predchádzajúcej praxe v úlohe analytika/konzultanta na enterprise IT projektoch.
 • 3+ roky skúseností s prácou v Salesforce, Siebel, Microsoft Dynamics či podobnom CRM.
 • Skúsenosti s funkčnou a dátovou analýzou, návrhom riešenia IT systémov a analýzou dopadov realizácie požiadaviek na IT systémy (pozícia business analytik/konzultant).
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka.

Výhodou

 • Technický background.
 • Salesforce certifikácia, napr. Sales/Service Cloud Consultant.
 • Orientácia v integračných a komunikačných metódach.
 • Znalosť industry: financie / utility / telco / výroba.
 • Skúsenosti z projektového riadenia, prípadne riadenia zmenových požiadaviek.

Kompetence

 • Kombinácia práce na projekte a komunikácia s potenciálnymi klientmi.
 • Zodpovednosť za komunikáciu so všetkými členmi tímu aj vrátane stakeholderov.
 • Zodpovednosť za analýzu aktuálnych potrieb klienta s následnou účasťou na príprave návrhu riešenia.
 • Kombinácia zodpovednej a samostatnej práce.
 • Prezentácia technických znalostí a skúseností pre klientov, ale aj ďalších členov realizačných tímov.