Junior Salesforce Developer

Profil

  • Znalosť platformy Salesforce a technológií Apex, Javascript/LWC, SOQL.
  • Znalosť governor limitov, administrácie, security.
  • Dobrá znalosť OOP a návrhových vzorov.
  • Skúsenosti s programovaním mimo Salesforce, napr. Java.
  • Skúsenosti s Gitom.
  • Všeobecná znalosť ostatných bežne používaných technológií (sieťové technológie a protokoly, webservices, Linux, apod.).
  • Dobrá znalosť anglického jazyka.

Kompetence

  • Riešenie komplexných požiadaviek vrátane konfigurácie a administrácie Salesforce.
  • Programovanie prevažne v technológiách Apex a LWC (ale aj ďalších, napr. Java).
  • Spolupráca na analýze a návrhu riešenia.