Salesforce Architect

Profil

 • Výborná znalosť platformy Salesforce a súvisiacich technológií.
 • Znalosť Salesforce produktov a ekosystému.
 • Skúsenosti s programovaním mimo Salesforce, ideálne Java alebo iný OOP jazyk.
 • Veľmi dobrá znalosť APIs.
 • Veľmi dobrá znalosť security modelu a bezpečnosti všeobecne (SSL, šifrovanie, certifikáty, a pod).
 • Znalosť možností a patternov integrácií, integračných platforiem.
 • Základná znalosť ďalších používaných systémov (SAP, Active Directory, Office 365, Google, Atlassian, a pod).
 • Certifikácia System Architect, Application Architect.
 • Dobrá znalosť anglického jazyka.

Kompetence

 • Návrh architektúry riešení a technických detailov.
 • Vedenie tímu z hľadiska technického dohľadu nad projektmi, zodpovednosť za kvalitu kódu, code reviews.
 • Zodpovednosť za deployment, CI proces.
 • Spolupráca na presale aktivitách, odhadoch a príprave ponúk.
 • Programovanie (nielen) v Salesforce technológiách, konfigurácia Salesforce.