Migrácia Help Desk systému pre externých a interných zákazníkov v Pricefx

Case Study
Integrácia
Maximalizácia využitia funkcií
Zmena biznis procesov

O spoločnosti

KTO SI NÁS VYBRAL

Pricefx je technologická firma, ktorá zákazníkom poskytuje platformu založenú na SaaS pre riadenie a optimalizáciu cien a riešenieCPQ (Configure-Price-Quote). Spoločnosť má pobočky v regiónoch EMEA, Severná Amerika a Austrália a zamestnáva vyše 400 zamestnancov.
 
Pricefx spojila sily s Enehanom (osvedčeným partnerom pre Salesforce projekty), ktoré jej pomohlo uskutočniť tieto projekty, dodalo potrebné know-how a kapacitu posilniť interný administratívny tím pre Salesforce.

Výzva

Ako sme sa vysporiadali s výzvou

Najväčšie výzvy vyplývali z:

 • Potreby integrovať rôzne systémy používané v Pricefx (Jira, SharePoint, Platform Manager, MS Teams)
 • Požiadavie kPricefx maximálne využiť funkcie „out of the box“ a konfigurácie „point to click“, aby si mohli sami udržiavať a vyvíjať systém
 • Zmien biznis procesov vyplývajúcich z implementácie zákazníckeho portálu a presunu zákazníkov a partnerov do nového systému

Na čom sa pracovalo?

Pricefx a Enehano sa na zapracovanie požiadaviek na nový Help Desk systém rozhodol použiť Salesforce Service Cloud. Súčasťou riešenia boli tiež zmeny existujúceho portálu pre partnerov a implementácia zákazníckeho portálu s použitím Salesforce Experience Cloud, keďže funkcie musia byť dostupné pre externých partnerov. Na integráciu s Jira a SharePoint boli použité balíky Salesforce App Exchange a MS Power Automate na integráciu s Teams a monitorovacím systémom.

Vylepšenie portálu pre partnerov sa uskutočnilo vo forme tvorby personalizovaných objektov a tokov sprístupnených interným a externým používateľom. Integrácia s Platform Manager (obchod s aplikáciami Pricefx) prebehla cez Salesforce API.

Řešení

Prípad v detailoch

Oba projekty zrealizoval relatívne malý tím (3-4 konzultanti Enehano) a za krátky čas 2,5 mesiaca boli splnené všetkybiznis požiadavky oboch projektov. Vďaka úzkej spolupráci tímov Pricefx a Enehano sa nám podarilo nájsť riešenie všetkých výziev a vytvorilisme riešenie, ktoré spĺňa očakávania.  

Pre presun HelpDesk na Salesforce sme sa rozhodli n azáklade vyhodnotenia plusov a mínusov samostatného riešenia na podporu tejto biznis funkcie. Keďže máme všetky údaje o zákazníkoch a ich produktoch v Salesforce, rozhodli sme sa, že najlepšou možnosťou pre násbude použiť Salesforce aj v tejto oblasti. To, že máme HelpDesk na Salesforce, nám zefektívňuje procesy a zároveň máme požadovanú flexibilitu, vďaka ktorej môžeme meniť existujúce procesy a pridať nové servisné procesy a modely. Ešte je priskoro na presný výpočet dopadov, ale už teraz vidíme, že zmena nám zaistila vyššiu efektivitu a máme pozitívnus pätnú väzbu od používateľov.

Aké vylepšenia priniesol Salesforce?    

Výhody vyplývajú z flexibility systému a v prípade Help Desk sú to tieto:
 • Úprava procesného toku pomocou „point and click“
 • Zmeny formulárova rozloženia stránok na jednom mieste pre interných aj externých používateľov
 • Prehľadnosť procesných SLA
 • Monitorovanie procesov a reporting

V rámci nástroja na spoluprácu momentálne vieme:
 • Zefektívniťa štandardizovať proces
 • Lepšie monitorovať proces a jeho prekážky
 • Organizovať projektovú dokumentáciu a jej tok
 • Partneri majú online prístup k výsledkom spoločne vyvíjaných produktov prostredníctvom reportingu v portáli pre partnerov

Tadeáš Kinkor
Internal Systems Manager v Pricefx

Pre presun HelpDesk na Salesforce sme sa rozhodli n azáklade vyhodnotenia plusov a mínusov samostatného riešenia na podporu tejto biznis funkcie. Keďže máme všetky údaje o zákazníkoch a ich produktoch v Salesforce, rozhodli sme sa, že najlepšou možnosťou pre násbude použiť Salesforce aj v tejto oblasti. To, že máme HelpDesk na Salesforce, nám zefektívňuje procesy a zároveň máme požadovanú flexibilitu, vďaka ktorej môžeme meniť existujúce procesy a pridať nové servisné procesy a modely. Ešte je priskoro na presný výpočet dopadov, ale už teraz vidíme, že zmena nám zaistila vyššiu efektivitu a máme pozitívnus pätnú väzbu od používateľov.

Zaujali vás naše služby?

Kontaktujte nás
Thanks for your email! We’ll get back to you ASAP.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Case studies

Úspěšné případové studie
Nahradenie CMS za Salesforce Marketing Cloud v Equa bank

Equa bank ponúka služby osobného aj firemného bankovníctva pre cca 450 000 klientov v Českej republike. K týmto službám patria bežné a sporiace účty, viacmenové platobné karty, hypotéky, termínované vklady, spotrebiteľské úvery, poistenie a podnikateľské úvery. Aktuálne má v ČR viac ako 50 obchodných miest. Equa bank si v roku 2020 vybrala Enehano Solutions pre úplné nahradenie súčasného CMS za Salesforce Marketing Cloud.

Přečíst Case Study
Zlepšenie a rozvoj služieb v Zonky pomocou Salesforce

Zonky.cz je česká služba typu peer-to-peer, ktorá poskytuje online pôžičky medzi ľuďmi. Spoločnosť, ktorá mala svoj CRM systém založený na platforme Salesforce, hľadala partnera, ktorý by pomohol riadiť rozvoj kombinácií vlastných skúseností s ďalšími nástrojmi Salesforce.

Přečíst Case Study
Ako sme za dva mesiace spustili Sales Cloud pre Kiwi.com?

Kiwi.com je jednou z najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností na svete a jej úlohou je revolúcia v cestovnom ruchu. Vďaka unikátnej technológii Virtual Interlining je Kiwi.com schopná získať cestovateľov z akéhokoľvek miesta A do ktoréhokoľvek bodu B na svete za najlepšiu možnú cenu.

Přečíst Case Study
Čo priniesla implementácia Salesforce CRM v ČSOB Poisťovni?

ČSOB Poisťovňa je univerzálna poisťovňa, ktorá ponúka ucelené poisťovacie služby životného i neživotného poistenia občanom a živnostníkom, rovnako ako malým a stredným podnikom aj veľkým korporáciám. V roku 2018 sa manažment ČSOB Poisťovne rozhodol významne posilniť výkon svojej predajnej siete a ponúknuť sprostredkovateľom moderný nástroj Salesforce a jeho funkcie.

Přečíst Case Study